Вебінар майстер-клас

25.11. 2015 року в КВНЗКОР "Академія неперервної освіти"  відбувся вебінар для учасників конкурсу "Вчитель року - 2016" на якому я розповідала про можливі варіанти виконання конкурсного завдання "Я роблю це так" на прикладі реалізації технології формування та розвитку критичного мислення учнів на уроках математики. Повідомлення супроводжувалось презентацією.

     Однією з технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення (ТРКМ), яка широко використовується у світовій педагогіці.

Критичне мислення суттєво впливає на свідомість і почуття особистості. Але як ми розуміємо критичне мислення людини? Варто розпочати із відокремлення критики і критицизму. Українцям притаманна позиція критицизму — нам треба покласти на лопатки нашого опонента і показати, що ми маємо певну інтелектуальну вищість перед ним. Натомість критика - це процес, який передбачає з’ясування певних меж нашої інтелектуальної компетенції.

Чи можемо ми сподіватися, що після школи ми отримаємо абітурієнта із базовими навичками критичного мислення? Наша шкільна освіта переважно орієнтується на оволодіння техніками відтворення і це ніяк не пов’язане із критичним ставленням до предмету обговорення. Відтворення пов’язане з привласненням думки.

Критичне мислення не може зводитися до привласнення думки і  має базуватись на кількох головних принципах: певний скепсис, адогматизм, незаангажованість, відкритість і презумпція розумності опонента.

Розглянемо структуру та планування кожного з етапів уроку за технологією формування та розвитку критичного мислення. Пропоную огляд специфічних прийомів та методів роботи, які можна використати на практиці.

Я РОБЛЮ ЦЕ ТАК

Приклад 1.  Коли це вигадали і кому це потрібно?

Якщо учень не ставить Вам ці запитання, значить інтерес до предмете у нього відсутній взагалі. А якщо ставить, то Вам пощастило. Бо відповідати на такі запитання учнів у час абсолютної доступності інформації – суцільне задоволення.

Математика. 5 клас. Натуральні числа

Математика, 6 клас. Звичайні дроби

Алгебра, 8 клас. Раціональні числа. Ірраціональні числа

Кожен учитель, пояснюючи процес виникнення числа, згадує різні історичні епохи та ступені розвитку суспільства, підкреслюючи, що математика виникла з практичних потреб людини. Проілюструвати цю думку легко за допомогою навчальних фільмів. На моєму сайті kirdey.com є розділ «Відеоролики для уроків та гуртків». Там зібрано колекцію, що відповідає саме на ці питання.   

Приклад 2.  А це можна побачити?

Школярі можуть успішно оволодіти навчальним матеріалом у тому випадку, якщо організація навчального процесу буде відповідати розвитку у них відповідних психологічних якостей, необхідних для різних видів діяльності.

Унаочнення процесу викладання значно виграє, якщо  використовувати мультимедійну наочність, gif-анімацію тощо.

Геометрія. 8 клас. Тема «Теорема Піфагора»

Геометрія. 9 клас. Тема «Радіанна міра кута»

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Тема «Тригонометричні функції»

 

Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання дитини — це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. Етапи уроку за технологією ТКМ такі:

 

Методи активізації уваги школярів: мотивація; збудження інтересу; створення проблемних ситуацій; стимулювання.

Приклад 3. Метод створення проблемних ситуацій

Мотивація — це такий спосіб навчання, за якого формуються або активізуються дійові мотиви діяльності, учні переконуються, що все, що вивчається, є для них корисним та необхідним.

Мотив — внутрішній чинник діяльності, усвідомлена бажана мета, що спонукає людину до діяльності.

Метод збудження інтересів — це такий спосіб навчання, що супроводжується позитивними емоціями, цікавістю до навчання та призводить до зосередження уваги, сприяє формуванню і розвитку пізнавального інтересу. Метод створення проблемних ситуацій – це один із методів збудження інтересу до предмету.

   1) На уроці  геометрії  у 7 класі під час вивчення теореми про суму  кутів трикутника.

Чи можна накреслити кут з градусною мірою 1000? (Так).  А три таких кути? (Так).  А чи можна накреслити трикутник, щоб кожний його кут був 1000? Учні намагаються  практично розв’язати цю проблему та доходять висновку, що це неможливо. Чому? А які кути можна брати, щоб дістати трикутник? Проблемну ситуацію створено.     

2)    На уроці математики в 6 класі під час вивчення ознак подільності.

     Чи можна, виконавши ділення у стовпчик, відповісти на запитання, чи ділиться число без остачі на 2, 3, 5, 9? (Так). А чи можна відповісти на це саме запитання швидше, не виконуючи ділення? Проведемо гру-експеримент: ви називаєте число, я одразу відповідаю на це запитання, а ви перевіряєте ділення письмово. Чим же я користуюся під час відповіді?   Проблемну ситуацію створено.

Приклад 4. Метод сократичних запитань (етап усвідомлення знань)

          Сократичний метод — метод навчання, за якого вчитель за допомогою навідних запитань підводить учнів до відкриття ними істини і потрібних висновків.

Алгебра, 9 клас. Тема «Нерівності»

Учитель. Як ви гадаєте, що більше, середнє арифметичне двох невід’ємних чисел чи їх середнє геометричне?

Учні. Середнє арифметичне більше.

Учитель. Чому?

Учні. Наприклад, візьмемо числа 16 та 9. Їх середнє арифметичне 12,5, а  середнє геометричне 12.         

Учитель. Чи можна переглянути всі можливі числа?

Учні. Ні, чисел безліч.

Учитель. Як же зробити висновок?

 Учні. Необхідно провести доведення нерівності в загальному вигляді.    

 Учитель. Як довести нерівність?

Учні. Записати різниці виразів, якщо різниця додатна, то перший вираз більший за другий.         

 Учитель. Що можна сказати, якщо числа між собою рівні?

Учні. Середнє геометричне дорівнює середньому арифметичному, бо різниця виразів дорівнює нулю.

Учитель. Який висновок можна зробити про порівняння середнього арифметичного та середнього геометричного двох невід’ємних чисел?

Учні. Середнє арифметичне двох невід’ємних чисел завжди не менше за їх  середнє геометричне.

1.     Приклад 5. Прийом «Інтелектуальної  провока­ції».

     Приступаючи до вивчення теми, вчитель передбачає «тонкі» місця і не словами попереджає про небезпеку зробити помилку, а намагається створити ситуацію, в якій учень змушений бути особливо уважним, а якщо все ж таки допустить помилку, то зможе виправити її, правильно виконавши подібне завдання.

    Приклади застосування прийому під час вивчення теми «Квадратні рівняння» у 8 класі.   Не розв’язуючи квадратне рівняння, визначте знаки його коренів:

     х2  + 6х – 8 = 0,    х2 – 3х + 3 = 0,   3х2 + 11х + 10 = 0,   2х2 – 7х + 6 =0

    Передбачається, що учні автоматично для останнього рівняння визначать знаки їх коренів, не звертаючи уваги на те, що дійсного кореня дане рівняння не має. Цей прийом замінює опитування. Кожна така «провокація» повинна бути про­думаною.

Висновок.

     В епоху нової технологічної революції з’являється складне суспільство, яке базується на найсучаснішій технології та швидко розвивається,- так зване інформаційне суспільство. Провідну роль в такому суспільстві грає освіта. Знання стає найдемократичнішим джерелом влади. Інформація стає засобом інформаційного тиску. Новітні політичні технології, озброєння засобами інформатики, можуть упевнено формувати суспільну думку, маніпулювати суспільною свідомістю. Господарювання інформаційних технологій здатне змінити все суспільне життя. Для запобігання можливостям маніпулювати особистістю її  необхідно озброїти критичне мислення та навчити піддавати логічному осмисленню інформацію.

Коментарі

Додати новий коментар

  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Search Engines will index and follow ONLY links to allowed domains.

  • Ви можете цитувати інші фрази та коментарі користуючись тегом [quote].
  • You may insert videos with [video:URL]

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот )
F
d
e
5
V
d
Уведіть код без пробілів і з врахуванням верхнього/нижнього регістру.
Збір матеріалів Збір матеріалів