Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

В статті проведено аналіз впливу на процес результативності викладання математики у школі ІІІ ступеня застосування таких програмних засобів як табличний процесора MS Excell, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W. Ключові слова: метод ключових компетенцій, інформаційно-комунікаційні технології, MS Excell, Microsoft Power Point, пакет динамічної геометрії DG, контрольно-діагностична система Test-W, незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кирдей И.Д. Формирование научного мировоззрения на уроках математики средствами информационных технологий В статье проанализировано влияние на результативность преподавания математики в школе ІІІ ступени применение таких программных средств як табличный процесор MS Excell, программы для создания презентаций Microsoft Power Point, пакета динамической геометрии DG, контрольно-диагностической системы Test-W. Ключевые слова: метод ключевых компетенций, информацоинно-коммуникационные технологии, MS Excell, Microsoft Power Point, пакет динамической геометрии DG, контрольно-диагностическая система Test-W, внешнее независимое оценивание учебных достижений учащихся.

Irina Кirdey Creation of Scientific Outlook at Mathematics Lessons using Information Technologies In the article, the analysis of influence of using such software as MS Excel, MS Power Point, DG dynamic geometry package, and Test-W control-diagnostic system on the results of teaching mathematics at III level school has been made. Key words: method of key competencies, information - communicative technologies, MS Excel, MS Power Point, DG dynamic geometry package, Test-W control-diagnostic system, independent outside evaluation of learning resusts of the pupils.

 

ДолученняРозмір
vikoristannya_inf_tehn.doc905.5 КБ

Коментарі

Додати новий коментар

  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Search Engines will index and follow ONLY links to allowed domains.

  • Ви можете цитувати інші фрази та коментарі користуючись тегом [quote].
  • You may insert videos with [video:URL]

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот )
5
2
Y
q
U
M
Уведіть код без пробілів і з врахуванням верхнього/нижнього регістру.
Збір матеріалів Збір матеріалів