about

Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів областиних інститутів післядипломної освіти

    7-8 жовтня в м. Кам*янець-Подільський Хмельницької області відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів-математиків обласних інститутів післядипломної освіти на тему "Вивчення математики в умовах переходу на нові програми в 7-их класах в загальноосвітніх навчальних закладах". Дякую Lyudmila Grynchuk Andrii Pankov за запрошення. 
Мала честь представляти свій навчальний заклад БСПМШ І-ІІІ ступенів 16 м. Біла Церква та редакцію газети "Математика" видавництва Шкільний світ. Програма семінару була надзвичайно насиченою. Як завжди у тих випадках, коли зустрічаються знайомі багато років колеги й однодумці, радієш зустрічам і нагоді поділитись ідеями. 
Підготувала презентацію про концепцію газети "Математика" та серії навчально-методичних книжок "Математика. Бібліотека". Здається, було цікаво, принаймні у мене закінчились всі візитки і подарункова література для тих, хто зацікавився газетою. 
     Так, Рублев Богдан, я розповіла про олімпіадний рух в Україні та про публікації задач київських турнірів.
Дуже цікавою була ідея поширення @Міксіке в Україні, думаю моїм колегам в Білій Церкві це теж буде цікаво. І я просто закохалась у казкове місто Кам*янець-Подільський!

Більше фото тут: https://www.facebook.com/irina.kirdey

 

 

Жарти такі жарти

 

Люди поділяються на два типи: перші не знають, що таке фрактал, а другі знають, що люди поділяються на два типи...

 

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

 В статті проведено аналіз впливу на процес результативності викладання математики у школі ІІІ ступеня застосування таких програмних засобів як табличний процесора MS Excell, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W. Ключові слова: метод ключових компетенцій, інформаційно-комунікаційні технології, MS Excell, Microsoft Power Point, пакет динамічної геометрії DG, контрольно-діагностична система Test-W, незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів...

Площа перерізу многогранника

    

Всі без виключення набори задач ЗНО з 2008 року містять задачі обчислення площі переізу многогранника площиною Розвязання такої задачі передбачає два етапи. 1. Побудова переізу. 2. Обчислення його площі.
Розглянемо задачу. Висота правильної трикутної призми ABCFDE дорівнює 18 од., а радіус кола, описаного навколо основи 9 од. Знайти площу перерізу заданого многогранника площиною, що проходить через сторону основи і середину протилежного бічного ребра.

Куб. Відстані між елементами.

      Прямокутний паралелепіпед в цілому і куб як один з його часткових випадків зокрема часто зустрічається як у житті, так і у задачах різних рівнів. Не є виключенням і ЗНО з математики. Розглянемо задачу про відстані між елементами куба.

Задача. Об'єм куба ABCDНEFG дорівнює 100 куб. од. Знайти:
- довжину його ребра;
- довжину діагоналі грані куба;
- довжину його діагоналі;
- відстань від вершини D куба до діагоналі СЕ.

Правильна чотирикутна піраміда

         

 

Правильна чотирикутна піраміда - геометрична фігура, вивченню властивостей якої приділяється значна увага в методиці викладання геометрії. У вкладенні наводжу розвязання однієї з таких типових задач. Крім звязку між кутами цієї фігури, в тексті використовуються і деякі властивості лінійних елементів цієї фігури.

Метод ортогональної проекції

     Майже кожну задачу з геометрії можна розвязати кількома способами. Метод ортогональної проекції часто є раціональним, а іноді і єдиним способом розв*язання. У вкладенні наведено по-крокове розв*язанні задачі за допомогою вказаного методу.

Задача. Обчислити площу перерізу правильної шестикутної зрізаної піраміди ABCDEFGHIJKL, довжина бічного ребра якої дорівнює 15 од., сторона нижньої основи 12 од., а радіус описаного кола навколо верхньої основи 10 од. площиною, яка проходить через точки A, B, K. Обчислити площу поверхні заданого многогранника, його об'єм та об'єми многогранників, на які його поділяє площина перерізу .

Комп’ютерна наочність на уроках геометрії

„ Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, я пам’ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.” (Конфуцій)

           Урок узагальнюючого огляду з теми “ Геометричні фігури“ у курсі математики 6 класу повинен містити достатньо наочності. Пропедевтика геометричних знань – саме така мета цього розділу - покликана, насамперед, залишити в пам’яті школяра стійкі образи: найпростіших геометричних фігур, що не можна означити, простих многокутників площини, основних многогранників та круглих тіл у просторі – тобто накреслити на подальші роки своєрідний план, втілення якого поступово і методично, складатиме надалі предмет геометрії. Учні на такому уроці мають можливість поглянути на вивчену тему в цілому, розв’язувати не тільки запропоновані вчителем завдання, але й ті, що постають перед ними на життєвому шляху. Застосування Miсrosoft Power Point для проведення такого уроку дозволило мені застосувати наочності стільки, скільки було потрібно для демонстрації на уроці...

ПОВНИЙ ТЕКСТ - у вкладенні.

Проведення уроків узагальнення та систематизації

        Уміння узагальнювати - важливий компонент розумового розвитку школярів. Сучасна дидактика розуміє під узагальненням перехід на більш високу ступінь абстракції шляхом визначення загальних рис предметів, що вивчаються. Методика навчання узагальненням завжди привертала увагу психологів та педагогів-практиків, які працювали над цим аспектом викладання. У роботах О. Кужеля, Д. Горського, А. Цукаря, Р. Черкесова, та більш ранніх дослідженнях Д. Пойя, У. Сойєра розглянуто найпоширеніші прийоми узагальнення:
-матричне узагальнення;
-за аналогією;
-заміною означення;
-введенням до розгляду параметрів;
-заміною доведення тощо.                                                                     ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ - у вкладенні.

Статті

Статті, написані мною та у співавторстві з колегами, що вже опубліковані свого часу в авторських та спеціалізованих журналах, були викликані тими чи іншими проблемами викладання математики, що їх ставило життя. Деякі з них можуть бути цікаві і Вам. Тому цей розділ сайту буде присвячено саме таким матеріалам.

Nature by numbers

Відеролик один з кращих у своєму сегменті. Розповідає про природу чисел. Велику увагу приділено ряду Фібоначчі та його ролі у живій та неживій природі.

Коли зроблено уроки

Коли зроблено уроки, можна і відпочити. Математики це роблять дуже своєрідно. Пропонуємо підбірку висловів, жартів, курйозів, що мали місце в житті, анекдотів, що їх складено про математиків. І найчастіше зроблено це... ними самими!

 

 

Дивовижна табличка множення

Збір матеріалів Збір матеріалів