11 клас

Комплексні числа

        
     Комплексні числа вивчаються в 11-му класі із ознайомлювальною метою. Вони дають уявлення про принцип будови числових множин та "закривають" питання щодо відсутності коренів квадратного рівняння з від′ємним дискримінантом.
    Технічна складова теми є не складною для сприйняття. І, за певної старанності, учні 11-х класів її легко засвоюють: дії з комплексними числами в алгебраїчній формі схожі на дії над многочленами та на дії зі спряженими ірраціанальними виразами. Формула Муавра і тригонометрична форма комплексного числа дозволяє візуалізувати питання. 
     Під час підготовки матеріалів до уроку познайомилась із роботою французькго математика Адріана Дуаді (1935-2006) та його висновками щодо перетворень площини за допомогою дій над комплексними числами, який веде до досліджень множини Мандрельброта та його фрактальних зображень. (Підбірка відео тут)
     Саме такий "не технічний" підхід до вивчення теми допоможе випускникам "піднятись" над вивченим за роки навчання в школі до проблем сучасної математичної науки та зрозуміти її колосальне значення для технічного поступу цивілізації.
 
     

Класифікація пірамід

 

 

Часто підчас розв*язування задач на обчислення площ поверхонь чи об*ємів пірамід значні трудності виникають на початковому етапі, коли потрібно за умовою задачі правильно визначити тип піраміди, а потім встановити взаємні звязки між її елементами. У цьому опорному конспекті "Класифікація пірамід" є деякі допоміжні відомості, які полегшать розвязування задач із пірамідами. Бажаю успіху!

 

Збір матеріалів Збір матеріалів