ППЗ

Онлайн калькулятори

Якщо Вам терміново треба створити дидактичний матеріал і мати "під рукою" багато прикладів, що відповідають Вашим вимогам, незамінним стане Онлайнкалькулятор. Тут - хороший:

http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/number_theory/

Комп*ютерні тести для учнів 5-х класів

       Якщо є можливість виконати перевірку засвоєних знань з математики учнями 5 класу за допомогою комп′ютерного тестування, то тести за темами будуть дуже доречні.

        Пропоную для викристання в практичній діяльності вчителя тести:

1. Піднесення натурального числа до квадрата і до куба.

2. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

3. Перетворення неправильного дробу в мішане число і мішаного числа в неправильний дріб.

4. Множення і ділення десяткових дробів на розрядну одиницю.

5. Перетворення звичайного дробу в десятковий.

Google навчився будувати графіки функцій

      Необмежені можливості для дослідження найрізноманітніших процесів пропонує http://www.wolframalpha.com

Інструкція з користування тут

Графобудівник математичних фукнцій KmPlot

     У програму вбудовано потужний інтерпретатор математичних функцій. Креслення, створені за допомогою програми, мають високу роздільну здатність, можливе використання точної метричної шкали. Роздруковані графіки будуть корисними для занять з математики та інших точних дисциплін.

У KmPlot передбачено креслення декількох функцій одночасно та поєднання функцій для створення нових графіків. Можна будувати параметричні функції. Змінити значення параметра можна пересуванням повзунка, — програма інтерактивно змінюватиме графік побудованої функції.

  • Можливість побудувати графіки, задані як:
  • явна функція у Декартовій системі координат;
  • параметрична функція;
  • функція у полярній системі координат;
  • функція, задана неявно;
  • функція, задана диференціальним рівнянням  робить цю програму досить цінною для практичного використання на уроках математики. А україномовний інтерфес та простий синтаксис - створює позитивне ставлення до авторів.                Як вчитель-практик - рекомендую!

    

Рівняння дотичної до графіка функції

        

        Навчити учнів творчо використовувати рівняння дотичної в задачах різних змістових фабул можна лише тоді, коли базові знання засвоєні міцно, є повне розуміння процесу, що відбувається з функцією. Саме ці базові знання допоможе сформувати презентація на уроці засвоєння знань, формування вмінь і навичок...

3DG лабораторія

Задачі...Інтерактивні 3D моделі-ілюстраціі...Варіант розвязання...Саме в такому вигляді можна побачити у лабораторії 3dg паперовий Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з геометрії, 10 клас (авт. Мерзляк А.Г. та ін.). Для практичного використання вчителя просто дуже корисно. Робота над задачами проводиться у мультимедійному класі, використання матеріалів - у режимі онлайн.

Динамічна геометрія

Пакет програм "Динамічна геометрія" ("DG") Харківських вчених С.А. Ракова та К.О. Осенкова є надійним та перевіреним супутником учителя математики, що виклристовує мультимедіа у своїй роботі. Він містить:

1. Графічне середовище для створення та дослідження геометричних фігур.

2. Графічний калькулятор для побудови графіків функцій та рівнянь з двома змінними.

3. Методичні рекомендації для вчителя.

4. Методичні рекомендації для учня.

5. Настанова користувачу.

Зауважимо також, що DG мають потужний інструмент макроконструкцій, який дозволяє на практиці реалізовувати ідеї вирівнюючої методики (якщо деяку задачу розв'язано у загальній формі, надалі алгоритм її розв'язування можна використовувати як чорний ящик, задаючи вхідні параметри побудов і зразу отримуючи побудову). Геометричні примітиви в DG можна задавати як за допомогою візуального конструювання, так і за допомогою аналітичного задання - це дає можливість на практиці скористатися усіма перевагами аналітичної геометрії.

Microsoft Mathematics 4.0

Microsoft Mathematics 4.0 являє собою графічний калькулятор, що будує двовимірні та тривимірні графіки, забезпечує покрокове розв'язання рівнянь, надає доступ до корисних інструментів, призначених для розв'язання математичних задач і задач з інших предметів.

Microsoft Mathematics 4.0 включає великий набір інструментів, засобів та інструкцій, створених з метою надання студентам допомоги у процесі розв'язання математичних та наукових завдань. Використовуючи дану програму учні мають нагоду навчитися розв'язувати рівняння крок за кроком, отримати кращі уявлення про основи алгебри, тригонометрії, математичних обчислень, фізики та хімії.

Microsoft Math доступний для завантаження абсолютно безкоштовно з 12 січня 2011 року за адресою Центру Завантажень Майкрософт: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9caca722-5235-401c-8d3f-9e242b794c3a

Збір матеріалів Збір матеріалів