математика

Тригонометричне коло

ОК по навігації на тригонометрчному колі. Це повинно висіти перед очима як завгодно довго, аж поки не стане таким само засвоєним, як власне ім*я. Бо не можливо рухатись дорогою тригонометрії, якщо цієї дороги немає...

Рівняння розмноження бактерій

Матерiал для додатковоi роботи у класах природничо-математичного профiлю. 11 клас.

Рівняння розмноження бактерій

       Основним способом розмноження бактерій є нестатевий (поділ клітини навпіл). Крім того, бактерії здатні і до статевого розмноження. Але, зрозуміло, що швидкість розмноження бактерій пропорційна їх кількості, яка залежить від достатньої кількості їжі.

     Уявити швидкість розмноження і утворення бактеріальної маси допоможуть такі приклади. Якщо бактерія ділитиметься через кожні 20 хв., то з однієї бактерії за 24 год може утворитися 72 генерації. Це становить 472 • 1019 особин. Холерний вібріон за 30 год спроможний дати таке потомство, яке могло б покрити суцільним шаром усю поверхню Землі. Академік В.І. Вернадський у своїй праці «Очерки геохимии» наводить приклад: «За сприятливих умов одна бактерія за 4-5 днів може утворити 1036 особин, об'єм яких... дорівнює океану»...

Обчислення функцій за допомогою ланцюгового дробу

Окрім степеневих рядів, при обчисленні елементарних функцій на ПК використовуються також ланцюгові дроби.

Математика

ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ
та інші розділи

Збір матеріалів Збір матеріалів